Scientific Committee

Scientific Committee:

Zeynep AHUNBAY

Nur AKIN

Berrin ALPER

Nezar ALSAYYAD

Elvan ALTAN ERGUT

Güliz BİLGİN ALTINÖZ

James DAVİDSON

Howard DAVİS

Yüksel DEMİR

Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL (Conference Chair)

Orhan HACIHASANOĞLU

Yegan KAHYA

Önder KÜÇÜKERMAN

Ahsen ÖZSOY

Gülçin PULAT GÖKMEN

Hıfsiye PULHAN

Pratyush SHANKAR

Türkan ULUSU URAZ

Alper ÜNLÜ

Marcel VELLİNGA

Johannes WIDODO

Netice YILDIZ

Atilla YÜCEL

Nuran ZEREN GÜLERSOY